Obsah

26.12.2017 - 27.12.2017

Štefanská zábava

Štefanská zábava 26. decembra 2017 v Kultúrnom dome Tomášovce začiatok o 20:00 hod. Do tanca bude hrať DUO Mirka a Ondrej z Brezna.

Obec Tomášovce

25.12.2016 - 25.12.2017

Vianočný koncert Halič

Vianočný koncert - koncert sláčikového orchestra v rímsko-katolíckom kostole Nájdenia sv. kríža.

Obec Halič

Knižnica

Otváracie hodiny:

- každú nedeľu od 13.30 hod. - 14.30 hod. 

 

zoznam kníh