Obsah

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2017

 

Komunálny odpad                                 Triedený zber

1xmesačne         2x mesačne ¹                        (separovaný)    

04.01.2017        18.01.2017                           25.01.2017  ²

01.02.2017        15.02.2017                           22.02.2017  ³

01.03.2017        15.03.2017                           22.03.2017  ²

29.03.2017       

12.04.2017        26.04.2017                           19.04.2017  ³

10.05.2017        24.05.2017                           31.05.2017  ²

07.06.2017        21.06.2017                           28.06.2017  ³

05.07.2017        19.07.2017                           26.07.2017  ²

02.08.2017        16.08.2017                           23.08.2017  ³

30.08.2017                                                      

13.09.2017        27.09.2017                           20.09.2017  ²

11.10.2017        25.10.2017                           18.10.2017  ³

08.11.2017        22.11.2017                           29.11.2017  ²

06.12.2017        20.12.2017                           27.12.2017  ³

 

 ¹ - týka sa domácnosti od 4. členov,  smetná nádoba musí byť označená nálepkou (nie vrecia)

 ² - vývoz plastov

 ³ - vývoz plastov, skla a papiera 

odpady1odpady2