Obsah


Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0956 Ľuborečské dubiny do národného zoznamu území európskeho významu

Záverečný účet obce za rok 2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Záverečný účet obce za rok 201610.05.201726.05.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Informácie pre voliča28.06.201703.11.2017

Návrh dodatku č.l 1 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a s drob. st. odpadmi