Obsah

DEŃ ZEME

Dňa 24.04.2021 sme sa z príležitosti DŇA ZEME aj v našej obci zapojili do spoločnej akcie  „UPRACME SI V NOVOHRADSKOM PODZÁMČÍ“.

Zbierali sme vyhodený odpad po oboch stranách potoka Mašková a nad cintorínom od 09.00 hod do 12.00 hod. Naplnilo sa nespočetné množstvo vriec – sklom, plastami, handrami, plechovkami, gumami, pozostatkami elektrospotrebičov, topánkami, .....

Touto cestou by som sa chcela poďakovať  všetkým, ktorí sa zúčastnili a nie je im ľahostajné prostredie v ktorom žijeme:

Mgr. Radovan Kalmár, Peter Kalmár, Vanda Kalmárová, Viktória Barcajová, Kristína Bobuľova,  Andrea Bobuľová, Jozef Repík, Zuzana Repíková, Peter Süle, Filip Fertál, Michal Očenáš. A poďakovanie patrí aj Ing. Petrovi Halgašovi, ktorý tie ťažké vrecia vyzbieral a doviezol pred obecný úrad.

Dúfam, že na najbližšej akcii nás bude ešte viac a spoločne pomôžeme našej prírode J