Obsah

História obce

pôvodný kostol, zvony z kostola, stará mapa