Obsah

MDD 05.06.2021

Zábavné popoludnie pri príležitosti MDD
Pre deti boli pripravené ukážky voľne lietajúcich dravých vtákov, vozenie na koníkovi, ukážky poslušnosti psov, súťaže,
maľovanie na asfalt,....