Obsah

Testovanie 23.01.2021, 06.02.2021, 20.02.2021

Testovanie v Maškovej 23.01.2021 v čase od 12.00 - 18.00 hod: 188 otestovaných, 0 pozitívnych prípadov.
Testovanie 06.02.2021 v čase od 12.00 - 18.00 hod.:
otestovaných 181, 0 pozitívnych.
Testovanie 20.02.2021 v čase do 12.00 - 18 hod:
otestovaných 172, 0 pozitívnych