Obsah

Poloha obce

Obec Mašková sa nachádza v regióne zvanom Novohradské podzámčie

mapa
 

Príroda

Obec leží na západnom okraji Lučenskej kotliny v dolinke potoka Mašková. Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 186 – 389 m n. m. Východná časť chotára je pahorkatina, ktorú tvoria mladotreťohorné uloženiny s ostrovčekmi bazaltov a bazaltových tufov, vyššiu západnú časť prevažne ryodacitové a andezitové tufy. Je zalesnená dubom a hrabom. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

 

Okolie

mask