Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2019

 

Komunálny odpad              Triedený zber      

1xmesačne         2x mesačne *              (papier  plast  sklo)

02.01.2019       16.01.2019                23.01.2019 (plast)

30.01.2019       13.02.2019                20.02.2019 (papier, plast, sklo)

27.02.2019       13.03.2019                20.03.2019 (plast)

27.03.2019       10.04.2019                17.04.2019 (papier, plast, sklo)

24.04.2019       08.05.2019                29.05.2019 (plast)

22.05.2019       05.06.2019                26.06.2019 (papier, plast, sklo)

19.06.2019       03.07.2019                24.07.2019 (plast)

17.07.2019       31.07.2019

14.08.2019       28.08.2019                21.08.2019 (papier, plast, sklo)

11.09.2019       25.09.2019                18.09.2019 (plast)

09.10.2019       23.10.2019                30.10.2019 (papier, plast, sklo)

06.11.2019       20.11.2019                27.11.2019 ( plast)     

04.12.2019       18.12.2019                25.12.2019 (papier, plast, sklo)

 

* - týka sa domácnosti od 4. obyvateľov a  smetná nádoba musí byť označená nálepkou (nie vrecia)

 

odpady1odpady2