Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2021

Zmesový komunálny odpad         Triedený zber   

13.01.2021                                   20.01.2021 (plast)

10.02.2021                                   17.02.2021 (papier, plast, sklo)

10.03.2021                                   31.03.2021 (plast)

07.04.2021                                   28.04.2021 (papier, plast, sklo)

05.05.2021                                   26.05.2021 (plast)

02.06.2021                                   23.06.2021 (papier, plast, sklo)

14.07.2021                                   21.07.2021 (plast)

11.08.2021                                   18.08.2021 (papier, plast, sklo)

08.09.2021                                   29.09.2021 (plast)

06.10.2021                                   27.10.2021 (papier, plast, sklo)

03.11.2021                                   24.11.2021 ( plast)     

01.12.2021                                   22.12.2021 (papier, plast, sklo)

Od Vášho triedenia závisí poplatok

Čo do plastov:

-fólie, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly od kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky od potravín, plechovky od nápojov, konzervy,  TETRAPAKY – obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav

 

 

odpady1odpady2