Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2020

 

Zmesový komunálny odpad         Triedený zber   

 

30.12.2019                                   22.01.2020 (plast)

12.02.2020                                   19.02.2020 (papier, plast, sklo)

11.03.2020                                   18.03.2020 (plast)

08.04.2020                                   29.04.2020 (papier, plast, sklo)

06.05.2020                                   27.05.2020 (plast)

03.06.2020                                   24.06.2020 (papier, plast, sklo)

01.07.2020                                   22.07.2020 (plast)

12.08.2020                                   19.08.2020 (papier, plast, sklo)

09.09.2020                                   30.09.2020 (plast)

07.10.2020                                   28.10.2020 (papier, plast, sklo)

04.11.2020                                   25.11.2020 ( plast)     

02.12.2020                                   23.12.2020 (papier, plast, sklo)

 

Čo do plastov:

-fólie, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly od kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky od potravín, plechovky od nápojov, konzervy,  TETRAPAKY – obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav

 

 

odpady1odpady2