Obsah

Nájomný bytový dom 

- miesto realizácie stavby: Obec Mašková

- názov stavby: BD 10 b.j. súp. č. 150, je trojpodlažný bytový dom spĺňajúci energetické parametre podľa zákona č. 555/2005 v znení neskorších predpisov a parametre bežného štandardu podľa zákona o ŠFRB

- začiatok realizácie stavby: 03.2017

- koniec realizácie stavby: 10.2017

dotáciu na obstaranie nájomných bytov poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

www.mindop.sk

- výška poskytnutej dotácie: 185.750,00 EUR

 

   pohľad od predu   pohľad od zadu  vstupná chodba   kuchyňa   kúpeľňa a wc