Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

21.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

20.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 782,00 EUR štrnásťtisícsedemstoosemdesiatdva celých eur a nula centov

SPORT SERVICE, s.r.o.

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,51 EUR jednostoštyridsaťsedemeur 51/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

14.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR Dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

10.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR Šesťdesiattri eur

Obec Mašková

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

202,66 EUR dvestodva eur 66/100

Novický Pavol

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednostopäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

176,58 EUR

Kotmanová Barbora

Obec Mašková

02.01.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

10,90 EUR Desať eur 90/100

Obec Mašková

Slovak Telekom, a.s.

16.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Ján Šustek

Obec Mašková

02.12.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

300,00 EUR

Divadielko z klobúka

Obec Mašková

02.12.2019

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Mašková

Obec Halič

18.11.2019

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania

100,80 EUR jednosto eur 80/100

Obec Mašková

Disig, a.s.

14.11.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,18 EUR Jednostopäťdesiatosedem eur 18/100

Drugdová Adriana

SPOOL a.s.

22.10.2019

Zámenná a kúpna zmluva

Zámenná a kúpna zmluva

56,00 EUR päťdesiatšesť eur

Obec Mašková

Oľga Filadelfiová

04.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Mašková

Úrad vlády Slovenskej republiky

30.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť eur

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

12.09.2019

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

100,00 EUR jednosto eur

Obec Mašková

MEPOS, s.r.o.

12.09.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

40,00 EUR štyridsať

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Mašková

06.09.2019

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

neuvedené

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

06.09.2019

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

neuvedené

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

28.08.2019

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

400,00 EUR štyristo eur

Miroslav Uhrič Dis. art.

Obec Mašková

23.08.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: