Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.01.2017

Dohoda o poskytovaní údajov pre register z evidencie SHR

Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie SHR

0,00 EUR

Obec Mašková

Sociálna poisťovňa

30.01.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

200,00 EUR

Obec Mašková

MKP development

10.02.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1/2017

378 001,00 EUR

MKP development

Obec Mašková

06.03.2017

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

39,00 EUR

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

10.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14,00 EUR

KOLEK, s.r.o.

Obec Mašková

08.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

Zmluva č. 389/2017/ODDF

1 000,00 EUR jeden tisíc

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

08.06.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS

Zmluva o pripojení zariadenia do DS

Neuvedené

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

08.06.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do

Neuvedené

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

31.08.2017

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

14,40 EUR

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

31.08.2017

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

25,20 EUR

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

10.09.2017

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

400,00 EUR

FZ Jánošík pri DMS Fiľakovo

Obec Mašková

15.09.2017

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

700,00 EUR

Hudobná skupina Progres

Obec Mašková

27.12.2017

Dohoda o elektronickom doručovaní

Dohoda o elektronickom doručovaní

Neuvedené

Obec Mašková

Daňový úrad

18.01.2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

389 340,00 EUR tristoosemdesiatdeväťtisíctristošyridsať

MKP development

Obec Mašková

19.01.2018

Zmluva o prijme a čistení splaškových odpadových vôd na ČOV

Zmluva o prijme a čistení splaškových odp. vôd

Neuvedené

Obec Mašková

HALDOP, s.r.o.

14.02.2018

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

187,20 EUR

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

16.02.2018

Zmluva o účinkovaní výkonného umelca

Zmluva o účinkovaní výkonného umelca

300,00 EUR Tristo

Ján Banga

Obec Mašková

12.03.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ing. Želmíra Kolimárová

Obec Mašková

21.03.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania akt.čin

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Mašková

19.04.2018

Zmluva o dielo č. 19042018

Zmluva o dielo

18 084,16 EUR osemnásťtisícosemdesiatštyri eur

Obec Mašková

KOLEK, s.r.o.

27.04.2018

zmluva o poskyt. služieb v oblasti "Ochrany os. údajov "

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti "Ochrany oso

20,00 EUR dvadsať

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

Obec Mašková

28.05.2018

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci 8/2017

Neuvedené

Obec Mašková

Odborné učilište internátne

05.06.2018

Zmluva o úvere

Zmluva o úvere

185 750,00 EUR jednostoosemdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiat

Obec Mašková

Štátny fond rozvoja bývania

12.06.2018

Záložná zmluva č. 600/30/2018

Záložná zmluva č. 600/30/2018

nula

Obec Mašková

MKP Development s.r.o.

22.06.2018

Zmluva č. 0013 - PRB/2018

Zmluva č. 0013 - PRB/2018

185 750,00 EUR jednostoosemdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiat

Obec Mašková

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: