Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2019

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

350,00 EUR tristopäťdesiat

Občianske združenie Srdce heligónky

Obec Mašková

04.07.2019

Príloha číslo k Zmluve č. SGE0917201508

Príloha číslo k Zmluve č. SGE0917201508

0,00 EUR

Obec Mašková

ENVI-PAK, a.s.

03.07.2019

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2019-000988-00

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2019-000988-00

0,00 EUR nula

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

03.07.2019

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2019-000987-00

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2019-00

0,00 EUR nula

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,35 EUR jednostopäťdesiatsedem eur 35/100

Kotmanová Barbora

SPOOL a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,77 EUR jednostoosemdesiatštyri eur 77/100

Gáfriková Adriana

SPOOL a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

136,61 EUR jednostotridsaťšesť eur 61/100

Drugdová Adriana

SPOOL a.s.

25.06.2019

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Jozef Kminiak

Obec Mašková

25.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 142019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 142019

432,00 EUR štyristotridsaťdva eur

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,37 EUR jednostopäťdesiatšesť eur 37/100

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,51 EUR jednostopäťdesiatdeväť eur 51/100

Michal Poltársky

SPOOL a.s.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,78 EUR jednostoosemdesiatštyri eur 78/100

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

10.06.2019

Zmluva o dielo

MIMEL s.r.o.

423,68 EUR

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

27.05.2019

Zmluva o odpadoch

Zmluva o odpadoch

Neuvedené

Obec Mašková

Zberné suroviny Žilina a.s.

24.05.2019

Dodatok k zmluve č. 337/120/03

Dodatok k zmluve

cenník

Obec Mašková

MEPOS, s.r.o.

16.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

995,31 EUR deväťstodeväťdesiatpäť eur 31/100

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

16.05.2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF o poskytnutí fin. dotácie na rok 2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

15.05.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,59 EUR Jednostošesťdesiatdeväť eur 59/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

09.05.2019

Zmluva č. 142019 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 142019

432,00 EUR štyristotridsaťdva

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

06.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50,00 EUR

PZS Lučenec s.r.o.

Obec Mašková

02.05.2019

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

1,00 EUR jedno euro za tonu

AGRO CS, a.s.

Obec Mašková

26.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Obec Mašková

Srňák Tomáš, Poltárska Sidónia

11.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,75 EUR jednostošesťdesiatštyri eur sedemdesiatpäť eurocentov

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,28 EUR jednostopäťdesiatdeväť eur dvdsaťosem eurocentov

SPOOL a.s.

Michal Poltársky

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,33 EUR Jednostopäťdesiatsedem eur tridsaťtri eurocentov

SPOOL a.s.

Kotmanová Barbora

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: