Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.08.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

01.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 298,53 EUR šesťtisícdvestodeväťdesiatosem eur 53/100

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

31.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 790,00 EUR sedemtisícsedemstodeväťdesiat

Ing. Dušan Orság EKOPROL

Obec Mašková

30.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

624,43 EUR šesťstodvadsaťštyri eur 43/100

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

09.07.2019

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

350,00 EUR tristopäťdesiat

Občianske združenie Srdce heligónky

Obec Mašková

04.07.2019

Príloha číslo k Zmluve č. SGE0917201508

Príloha číslo k Zmluve č. SGE0917201508

0,00 EUR

Obec Mašková

ENVI-PAK, a.s.

03.07.2019

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2019-000988-00

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2019-000988-00

0,00 EUR nula

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

03.07.2019

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2019-000987-00

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2019-00

0,00 EUR nula

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,35 EUR jednostopäťdesiatsedem eur 35/100

Kotmanová Barbora

SPOOL a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,77 EUR jednostoosemdesiatštyri eur 77/100

Gáfriková Adriana

SPOOL a.s.

28.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

136,61 EUR jednostotridsaťšesť eur 61/100

Drugdová Adriana

SPOOL a.s.

25.06.2019

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Jozef Kminiak

Obec Mašková

25.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 142019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 142019

432,00 EUR štyristotridsaťdva eur

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,37 EUR jednostopäťdesiatšesť eur 37/100

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,51 EUR jednostopäťdesiatdeväť eur 51/100

Michal Poltársky

SPOOL a.s.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,78 EUR jednostoosemdesiatštyri eur 78/100

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

10.06.2019

Zmluva o dielo

MIMEL s.r.o.

423,68 EUR

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

27.05.2019

Zmluva o odpadoch

Zmluva o odpadoch

Neuvedené

Obec Mašková

Zberné suroviny Žilina a.s.

24.05.2019

Dodatok k zmluve č. 337/120/03

Dodatok k zmluve

cenník

Obec Mašková

MEPOS, s.r.o.

16.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

995,31 EUR deväťstodeväťdesiatpäť eur 31/100

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

16.05.2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF o poskytnutí fin. dotácie na rok 2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

15.05.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,59 EUR Jednostošesťdesiatdeväť eur 59/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

09.05.2019

Zmluva č. 142019 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 142019

432,00 EUR štyristotridsaťdva

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

06.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50,00 EUR

PZS Lučenec s.r.o.

Obec Mašková

02.05.2019

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

1,00 EUR jedno euro za tonu

AGRO CS, a.s.

Obec Mašková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: