Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Obec Mašková

Srňák Tomáš, Poltárska Sidónia

11.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,75 EUR jednostošesťdesiatštyri eur sedemdesiatpäť eurocentov

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,28 EUR jednostopäťdesiatdeväť eur dvdsaťosem eurocentov

SPOOL a.s.

Michal Poltársky

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,33 EUR Jednostopäťdesiatsedem eur tridsaťtri eurocentov

SPOOL a.s.

Kotmanová Barbora

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

136,61 EUR

SPOOL a.s.

Drugdová Adriana

18.02.2019

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

136,80 EUR Jednostitridsaťšesť eur 80 eurocentov

Obec Mašková

SOZA

05.02.2019

Záložná zmluva

Záložná zmluva

371 500,00 EUR tristosedemdesiatjedentisíc päťsto eur

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Mašková

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,60 EUR

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,14 EUR

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,11 EUR

Homola Jakub

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,44 EUR

Ďurana Miroslav

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,48 EUR

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

15.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

122,50 EUR jednostodvadsaťdva eur 50 eurocentov

Ing. Peter Halgaš

Obec Mašková

11.01.2019

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

Filantrop, n.o.

Obec Mašková

21.12.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,27 EUR Jenostopäťdesiatsedem eur 27/100

Kotmanová Barbora

SPOOL a.s.

11.12.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

24,00 EUR dvadsaťštyri

VILKOR s.r.o.

Obec Mašková

11.12.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

30,00 EUR

Obec Mašková

Ing. Milan Hric

20.11.2018

Dohoda č. 18/29/012/3

Dohoda č. 18/29/012/3

Neuvedené

Obec Mašková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,28 EUR Jednostopäťdesiatdeväť eur 28/100

Michal Poltársky

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,14 EUR Jednostopäťdesiatšesť eur 14/100

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,48 EUR Jednostoosemdesiatštyrieur 48/100

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,44 EUR Jednostošesťdesiatdeväťeur 44/100

Ďurana Miroslav

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,36 EUR Jednostoštyridsaťsedemeur 36/100

Oláh Jaroslav

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,60 EUR Jednostošesťdesiatštyrieuro 60/100

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

137,48 EUR Jednostotridsaťsedemeur 48/100

Drugdová Adriana

SPOOL a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: