Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,27 EUR Jenostopäťdesiatsedem eur 27/100

Kotmanová Barbora

SPOOL a.s.

11.01.2019

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

Filantrop, n.o.

Obec Mašková

15.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

122,50 EUR jednostodvadsaťdva eur 50 eurocentov

Ing. Peter Halgaš

Obec Mašková

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,48 EUR

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,44 EUR

Ďurana Miroslav

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,11 EUR

Homola Jakub

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,14 EUR

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

30.01.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,60 EUR

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

05.02.2019

Záložná zmluva

Záložná zmluva

371 500,00 EUR tristosedemdesiatjedentisíc päťsto eur

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Mašková

18.02.2019

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

136,80 EUR Jednostitridsaťšesť eur 80 eurocentov

Obec Mašková

SOZA

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

136,61 EUR

SPOOL a.s.

Drugdová Adriana

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,33 EUR Jednostopäťdesiatsedem eur tridsaťtri eurocentov

SPOOL a.s.

Kotmanová Barbora

04.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,28 EUR jednostopäťdesiatdeväť eur dvdsaťosem eurocentov

SPOOL a.s.

Michal Poltársky

11.03.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,75 EUR jednostošesťdesiatštyri eur sedemdesiatpäť eurocentov

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

26.04.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Obec Mašková

Srňák Tomáš, Poltárska Sidónia

02.05.2019

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

1,00 EUR jedno euro za tonu

AGRO CS, a.s.

Obec Mašková

06.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

50,00 EUR

PZS Lučenec s.r.o.

Obec Mašková

09.05.2019

Zmluva č. 142019 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 142019

432,00 EUR štyristotridsaťdva

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

15.05.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,59 EUR Jednostošesťdesiatdeväť eur 59/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

16.05.2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF o poskytnutí fin. dotácie na rok 2019

Zmluva č. 495/2019/ODDRF

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

16.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

995,31 EUR deväťstodeväťdesiatpäť eur 31/100

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

24.05.2019

Dodatok k zmluve č. 337/120/03

Dodatok k zmluve

cenník

Obec Mašková

MEPOS, s.r.o.

27.05.2019

Zmluva o odpadoch

Zmluva o odpadoch

Neuvedené

Obec Mašková

Zberné suroviny Žilina a.s.

10.06.2019

Zmluva o dielo

MIMEL s.r.o.

423,68 EUR

Obec Mašková

MIMEL s.r. o.

10.06.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,78 EUR jednostoosemdesiatštyri eur 78/100

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: