Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.08.2018

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

400,00 EUR

Obec Mašková

Jozef Kminiak

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o BU

Neuvedené

Obec Mašková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o BU

Neuvedené

Obec Mašková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

22.08.2018

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

139,96 EUR jednostotridsaťdeväť euro 96/100

Obec Mašková

Komunálna poisťovňa, a.s.

15.08.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

100,00 EUR jednosto

SPOOL a.s.

Obec Mašková

02.08.2018

Zmluva č. 650/2018/ODDF

Zmluva č. 650/2018/ODDF

900,00 EUR deväťsto

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

26.07.2018

Zmluva č. 12807908U01

Zmluva č. 12807908U01

100 000,00 EUR jednostotisíc

Obec Mašková

Enviromentálny fond

12.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Jaroslav Líška - Eminent

Obec Mašková

04.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

200,00 EUR dvesto

Mgr. Danka Sihelská

Obec Mašková

29.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certfikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certfikáte SSL

325,00 EUR tristodvadsaťpäť eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Mašková

22.06.2018

Zmluva č. 0014-PRB/2018

Zmluva č. 0014-PRB/2018

11 340,00 EUR jedenásťtisíctristoštyridsať

Obec Mašková

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

22.06.2018

Zmluva č. 0013 - PRB/2018

Zmluva č. 0013 - PRB/2018

185 750,00 EUR jednostoosemdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiat

Obec Mašková

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

12.06.2018

Záložná zmluva č. 600/30/2018

Záložná zmluva č. 600/30/2018

nula

Obec Mašková

MKP Development s.r.o.

05.06.2018

Zmluva o úvere

Zmluva o úvere

185 750,00 EUR jednostoosemdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiat

Obec Mašková

Štátny fond rozvoja bývania

28.05.2018

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci 8/2017

Neuvedené

Obec Mašková

Odborné učilište internátne

27.04.2018

zmluva o poskyt. služieb v oblasti "Ochrany os. údajov "

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti "Ochrany oso

20,00 EUR dvadsať

Ing. Jozef Nosáľ NCRC

Obec Mašková

19.04.2018

Zmluva o dielo č. 19042018

Zmluva o dielo

18 084,16 EUR osemnásťtisícosemdesiatštyri eur

Obec Mašková

KOLEK, s.r.o.

21.03.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania akt.čin

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Mašková

12.03.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ing. Želmíra Kolimárová

Obec Mašková

16.02.2018

Zmluva o účinkovaní výkonného umelca

Zmluva o účinkovaní výkonného umelca

300,00 EUR Tristo

Ján Banga

Obec Mašková

14.02.2018

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

187,20 EUR

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

19.01.2018

Zmluva o prijme a čistení splaškových odpadových vôd na ČOV

Zmluva o prijme a čistení splaškových odp. vôd

Neuvedené

Obec Mašková

HALDOP, s.r.o.

18.01.2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

Kúpna zmluva č. 1/2018

389 340,00 EUR tristoosemdesiatdeväťtisíctristošyridsať

MKP development

Obec Mašková

27.12.2017

Dohoda o elektronickom doručovaní

Dohoda o elektronickom doručovaní

Neuvedené

Obec Mašková

Daňový úrad

15.09.2017

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

700,00 EUR

Hudobná skupina Progres

Obec Mašková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: