Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.11.2019

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania

100,80 EUR jednosto eur 80/100

Obec Mašková

Disig, a.s.

02.12.2019

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Mašková

Obec Halič

02.12.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

300,00 EUR

Divadielko z klobúka

Obec Mašková

16.12.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Ján Šustek

Obec Mašková

18.12.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

211,75 EUR dvestojedenásť eur 75/100

Bošeľová Radka

Obec Mašková

02.01.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

10,90 EUR Desať eur 90/100

Obec Mašková

Slovak Telekom, a.s.

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

176,58 EUR

Kotmanová Barbora

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednostopäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

202,66 EUR dvestodva eur 66/100

Novický Pavol

Obec Mašková

10.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR Šesťdesiattri eur

Obec Mašková

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

14.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR Dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,51 EUR jednostoštyridsaťsedemeur 51/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

20.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 782,00 EUR štrnásťtisícsedemstoosemdesiatdva celých eur a nula centov

SPORT SERVICE, s.r.o.

Obec Mašková

21.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

21.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

193,53 EUR jednostodeväťdesiaťtri 53/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

187,13 EUR jednostoosemdesiatsedem aur 13/100

Homola Jakub

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

195,16 EUR jednostodeväťdesiatpäť eur 16/100

Koštialová Andrea

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednosotpäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

19.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

20.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

205,05 EUR dvestopäť eur 05/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

01.06.2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/202

9 055,00 EUR Deväťtisíc päťdesiatpäť

Obec Mašková

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

01.07.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: