Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 079,81 EUR Deväťtisícsedemdesiatdeväť 81/100

MIMEL s.r. o.

Obec Mašková

19.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

31.08.2020

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov

993,76 EUR Deväťstodeväťdesiattri 76/100 EUR/ročne

ENROL,s.r.o

Obec Mašková

04.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audítorských služieb

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audít

360,00 EUR tristošesťdesiat

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

10.09.2020

Zmluva č. 144920 08U01

Zmluva č. 144920 08U01

170 000,00 EUR Jednostosedemdesiattisíc eur

Obec Mašková

Environmentálny fond

18.09.2020

Zmluva o dielo 2/2020

Zmluva o dielo 2/2020

10 433,55 EUR desaťtisícštyristotridsaťtri euro

Peter Argan

Obec Mašková

12.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

240,54 EUR Dvestoštyridsať eur 54/100

Koštialová Andrea

SPOOL a.s.

19.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

212,00 EUR Dvestodvanásť eur

Salaj Ľuboslav

SPOOL a.s.

22.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

186,15 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur 15/100

Albert Ján

SPOOL a.s.

22.10.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

165,64 EUR Jednostošesťdesiatpäť eur 64/100

Koštial Andrej

SPOOL a.s.

22.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Mašková

03.11.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

234,06 EUR Dvestotridsaťštyri eur 06 eurocentov

Cínová Veronika

SPOOL a.s.

23.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

3 893,00 EUR Tritisícosemstodeväťdesiattri euro

Obec Mašková

Ministerstvo financií SR

26.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

nula

Obec Mašková

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

26.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

109,50 EUR jednostodeväť eur 50/100

Miroslav Mikuláš, Eva Mikulášová

Obec Mašková

10.12.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

210,76 EUR Dvestodesať eur 76/100

Bakuľová Michaela, Bakuľa Lukáš ,

SPOOL a.s.

11.12.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

273,60 EUR Dvestosdemdesiattri eur 60/100

Oláh Štefan, Oláhová Júlia

SPOOL a.s.

30.12.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

234,06 EUR Dvestotridsaťštyri eur šesť eurocentov

Cínová Veronika

SPOOL a.s.

14.01.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov - dod. č. 1

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov - do

72,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Mašková

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

437,50 EUR štyristotridsaťsedem eur 50/100

Obec Halič

Obec Mašková

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

437,50 EUR štyristotridsaťsedem eur 50/100

Obec Halič

Obec Mašková

08.02.2021

Komisionárska zmluva

Komisionárska zmluva

Neuvedené

Obec Mašková

Up Slovensko, s.r.o.

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

437,50 EUR štyristotridsaťsedem eur 50/100

Obec Mašková

Obec Halič

05.03.2021

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

dvadsať centov / liter

Obec Mašková

biomarina - biowaste s.r.o.

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

nula eur

Obec Mašková

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: