Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

46,50 EUR štyridsaťšesť eur 50/100

Belko Jozef, Belková Anna

Obec Mašková

01.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

104,50 EUR jednostoštyri eur 50 eurocentov

Ján Gonda a Helena Gondová

Obec Mašková

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

223,53 EUR Dvestodvadsaťtri eur 53 eurocentov

Bakuľová Michaela, Bakuľa Lukáš ,

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

187,68 EUR Jednostoosemdesiatsedem eur šesťdesiatosem eurocentov

Albert Ján

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

233,67 EUR Dvestotridsaťtri eur šesťdesiatsedem eurocentov

Oláh Štefan, Oláhová Júlia

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,70 EUR jednostošesťdesiatdeväť eur sedemdesiat eurocentov

Koštial Andrej

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

240,54 EUR Dvestoštyridsať eur päťdesiatštyri eurocentov

Koštialová Andrea

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

185,14 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur 14/100

Salaj Ľuboslav

SPOOL a.s.

09.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

219,58 EUR Dvestodevätnásť eur 58/100

Cínová Veronika

SPOOL a.s.

11.06.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

219,70 EUR Dvestodevätnásť eur a 70eurocentov

Markovič Jozef

SPOOL a.s.

28.06.2021

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

nula

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

29.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie

1 000,00 EUR jedentisíc

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

16.07.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR Päť eur

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

26.07.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audítorských služie

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audít

432,00 EUR Štyristotridsaťdva

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

19.08.2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

120,36 EUR Jednostodvadsať eur 36/100

SPOOL a.s.

Obec Mašková

03.09.2021

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

10,00 EUR desať

Obec Mašková

Mesto Lučenec

13.09.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

926,05 EUR Deväťstodvadsaťšesť eur 05/100

AGROTOM, farma Lehôtka, družstvo

Obec Mašková

27.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

100,00 EUR jednosto eur

Obec Mašková

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

29.10.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb

Neuvedené

Obec Mašková

Slovak Telekom, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: