Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

faktúry 01-.12.2016

faktúry 01. - 12.2016

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

25.04.2017

faktúry 01.-03.2017

faktúry 01. - 03.2017

Neuvedené

podľa zoznamu

Obec Mašková

27.07.2017

faktúry 01, - 06,2017

faktúry 01. - 06.2017

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

28.12.2017

faktúry 07-11.2017

faktúry 07.- 11.2017

neuvedená

podľa zoznamu

Obec Mašková

25.01.2018

faktúry 122017

faktúry 122017

neuvedené

podľa zoznamu

Obec Mašková

24.04.2018

faktúry 01. - 03.2018

faktúry 01. - 03.2018

neuvedená

podľa zoznamu

Obec Mašková

12.07.2018

Faktúry 04. - 06.2018

faktúry

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

15.01.2019

Prij fa 7.2018 - 12.2018

Prijaté fa 7.2018 - 12.2018

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

15.01.2019

Odoslané fa 2018

Odosl.fa 1.2018 - 12.2018

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

16.04.2019

faktúry 01.-03.2019

faktúry 01.-03.2019

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

11.07.2019

faktúry 04.-06.2019

faktúry 04.-06.2019

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

29.10.2019

faktúry 07. - 09.2019

faktúry 07. - 09.2019

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

29.10.2019

odoslané fa 07. - 09.2019

odoslané fa 07. - 09.2019

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

10.01.2020

Odoslané fa od 01 -12.2019

Odoslané fa od 01 -12.2019

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

10.01.2020

Prijaté faktúry 10.- 12..2019

Prijaté faktúry 10. - 12.2019

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

07.05.2020

Prijaté Fa 01-03.2020

prijaté faktúry 01-03.2020

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

07.05.2020

Odoslané Fa 01-03.2020

Odoslané Fa 01-03.2020

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

16.07.2020

Prijaté faktúry 04 - 06 2020

Prijaté faktúry 04 - 06 2020

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

16.07.2020

Odoslané FA 04 - 06 2020

Odoslané FA 04 - 06 2020

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

16.10.2020

Prijaté FA 07. - 09.2020

Prijaté FA 07. - 09.2020

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

16.10.2020

Odoslané Fa 07. - 09.2020

Odoslané Fa 07. - 09.2020

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

14.01.2021

Prijaté FA 10. - 12.2020

Prijaté FA 10.- 12.2020

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

14.01.2021

Odoslané Fa 10. - 12.2020

Odoslané Fa 10. - 12.2020

podľa zoznamu

Obec Mašková

podľa zoznamu

14.01.2021

Dobropisy 10.- 12.2020

Dobropisy 10.- 12.2020

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

05.07.2021

Prijaté Fa 01.-06.2021

Prijaté Fa 01.-06.2021

podľa zoznamu

podľa zoznamu

Obec Mašková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: