Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audítorských služieb

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 142019 o poskytnutí audít

360,00 EUR tristošesťdesiat

Obec Mašková

D.E.A. AUDIT s.r.o.

31.08.2020

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov

993,76 EUR Deväťstodeväťdesiattri 76/100 EUR/ročne

ENROL,s.r.o

Obec Mašková

19.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

29.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 079,81 EUR Deväťtisícsedemdesiatdeväť 81/100

MIMEL s.r. o.

Obec Mašková

01.07.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5,00 EUR päť

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

01.06.2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/202

9 055,00 EUR Deväťtisíc päťdesiatpäť

Obec Mašková

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

20.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

205,05 EUR dvestopäť eur 05/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

19.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednosotpäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

195,16 EUR jednostodeväťdesiatpäť eur 16/100

Koštialová Andrea

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

187,13 EUR jednostoosemdesiatsedem aur 13/100

Homola Jakub

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

193,53 EUR jednostodeväťdesiaťtri 53/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

11.03.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

21.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

21.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

20.01.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 782,00 EUR štrnásťtisícsedemstoosemdesiatdva celých eur a nula centov

SPORT SERVICE, s.r.o.

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,51 EUR jednostoštyridsaťsedemeur 51/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

20.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

14.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR Dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

10.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR Šesťdesiattri eur

Obec Mašková

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

202,66 EUR dvestodva eur 66/100

Novický Pavol

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednostopäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

09.01.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

176,58 EUR

Kotmanová Barbora

Obec Mašková

02.01.2020

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

10,90 EUR Desať eur 90/100

Obec Mašková

Slovak Telekom, a.s.

18.12.2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

211,75 EUR dvestojedenásť eur 75/100

Bošeľová Radka

Obec Mašková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: