Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 7 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 079,81 EUR Deväťtisícsedemdesiatdeväť 81/100

MIMEL s.r. o.

Obec Mašková

1. 6 .2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 176/202

9 055,00 EUR Deväťtisíc päťdesiatpäť

Obec Mašková

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

20. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

205,05 EUR dvestopäť eur 05/100

Ďurana Miroslav

Obec Mašková

19. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

11. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednosotpäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

11. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

195,16 EUR jednostodeväťdesiatpäť eur 16/100

Koštialová Andrea

Obec Mašková

11. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

187,13 EUR jednostoosemdesiatsedem aur 13/100

Homola Jakub

Obec Mašková

11. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

193,53 EUR jednostodeväťdesiaťtri 53/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

11. 3 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

21. 1 .2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

v prílohe

Obec Mašková

Stredoslovenská energetika, a.s.

21. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

175,04 EUR jednostosedemdesiatpäť eur 4/100

Gašparovič Anton

Obec Mašková

20. 1 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 782,00 EUR štrnásťtisícsedemstoosemdesiatdva celých eur a nula centov

SPORT SERVICE, s.r.o.

Obec Mašková

20. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,51 EUR jednostoštyridsaťsedemeur 51/100

Cínová Veronika

Obec Mašková

20. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

14. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

200,17 EUR Dvesto eur 17/100

Michal Poltársky

Obec Mašková

10. 1 .2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

63,00 EUR Šesťdesiattri eur

Obec Mašková

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

9. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

202,66 EUR dvestodva eur 66/100

Novický Pavol

Obec Mašková

9. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

154,24 EUR jednostopäťdesiatštyri eur 24/100

Jurík Miroslav

Obec Mašková

9. 1 .2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

176,58 EUR

Kotmanová Barbora

Obec Mašková

2. 1 .2020

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služ. - balík

10,90 EUR Desať eur 90/100

Obec Mašková

Slovak Telekom, a.s.

18. 12 .2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

211,75 EUR dvestojedenásť eur 75/100

Bošeľová Radka

Obec Mašková

16. 12 .2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22,00 EUR dvadsaťdva eur

Ján Šustek

Obec Mašková

2. 12 .2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

Zmluva o zabezpečení umeleckého . vystúpenia

300,00 EUR

Divadielko z klobúka

Obec Mašková

2. 12 .2019

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu

Zmluva o vykonávaní sociálnej posudkovej činnosti

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Mašková

Obec Halič

18. 11 .2019

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania

100,80 EUR jednosto eur 80/100

Obec Mašková

Disig, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 150