Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

122,50 EUR jednostodvadsaťdva eur 50 eurocentov

Ing. Peter Halgaš

Obec Mašková

11.01.2019

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

Zmluva o poskytn. fin. príspevku

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

Filantrop, n.o.

Obec Mašková

21.12.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

157,27 EUR Jenostopäťdesiatsedem eur 27/100

Kotmanová Barbora

SPOOL a.s.

11.12.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

24,00 EUR dvadsaťštyri

VILKOR s.r.o.

Obec Mašková

11.12.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

30,00 EUR

Obec Mašková

Ing. Milan Hric

20.11.2018

Dohoda č. 18/29/012/3

Dohoda č. 18/29/012/3

Neuvedené

Obec Mašková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

159,28 EUR Jednostopäťdesiatdeväť eur 28/100

Michal Poltársky

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

156,14 EUR Jednostopäťdesiatšesť eur 14/100

Kvietiková Jaroslava

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

184,48 EUR Jednostoosemdesiatštyrieur 48/100

Bošeľová Radka

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

169,44 EUR Jednostošesťdesiatdeväťeur 44/100

Ďurana Miroslav

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

147,36 EUR Jednostoštyridsaťsedemeur 36/100

Oláh Jaroslav

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

164,60 EUR Jednostošesťdesiatštyrieuro 60/100

Vacheková Jaroslava

SPOOL a.s.

12.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

137,48 EUR Jednostotridsaťsedemeur 48/100

Drugdová Adriana

SPOOL a.s.

28.09.2018

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku - soc. služby

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku - soc. služby

105,00 EUR jednostopäť eur

Filantrop, n.o.

Obec Mašková

19.09.2018

Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky

Zmluva o vykonaní auditu účt. závierky

330,00 EUR Tristotridsať

Ing. Ľudovít Vician

Obec Mašková

07.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

Neuvedené

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

07.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

Neuvedené

Obec Mašková

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

27.08.2018

Zmluva o účinkovaní

Zmluva o účinkovaní

400,00 EUR

Obec Mašková

Jozef Kminiak

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o BU

Neuvedené

Obec Mašková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o BU

Neuvedené

Obec Mašková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

22.08.2018

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

139,96 EUR jednostotridsaťdeväť euro 96/100

Obec Mašková

Komunálna poisťovňa, a.s.

15.08.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

100,00 EUR jednosto

SPOOL a.s.

Obec Mašková

02.08.2018

Zmluva č. 650/2018/ODDF

Zmluva č. 650/2018/ODDF

900,00 EUR deväťsto

Obec Mašková

Banskobystrický samosprávny kraj

26.07.2018

Zmluva č. 12807908U01

Zmluva č. 12807908U01

100 000,00 EUR jednostotisíc

Obec Mašková

Enviromentálny fond

12.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Jaroslav Líška - Eminent

Obec Mašková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK