Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Návrh VZN 2/2019 o miestnych daniach 

VZN Obce Mašková č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Návrh rozpočtu Obce Mašková na roky 2020 -2022

Návrh rozpočtu Obce Mašková na roky 2020 - 2022 - textová časť

Návrh rozpočtu Obce Mašková na roky 2020 - 2022 - tabuľková časť

 

VOĽBY DO NR SR 2020

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR 2020

Voľby poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Vzor žiadosti o voľbu poštou

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Maškovej pre Voľby do NR SR 2020

 

OZNAMY

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2018

Oznam pre všetkých chovateľov ošípaných

 

KÚPNE ZMLUVY

Zámenná a kúpna zmluva - Filadelfiová

 


Všeobecné informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drob. st. odpady 29.11.2019 15.12.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK