Mašková - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Návrh rozpočtu Obce Mašková na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 -2024 (300.75 kB) - textová časť 

Návrh rozpočtu Obce Mašková na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 -2024 - tabuľková časť (1.86 MB)

 

OČKOVANIE

OČKOVANIE Pfizer/BioNTech (383.96 kB)

 

 

OPATRENIA  - REGIONÁLNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC

Opatrenia RVPS (15.41 kB)

 

 

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov.

SSD spustila nové online služby

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

 

OZNAM PRE CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH 

Odporúčanie RVPS na dočasné zrušenie chovov (vykonanie domácej zabíjačky)

Registrácia chovov: 

Žiadosť o registráciu chovu pre viac druhov zvierať a väčší počet ošípaných  sa zasiela priamo na RVPS Lučenec

Žiadosť o registráciu chovu

Tlačivo registrácie chovu

Registrácia chovu 1 ks ošípanej sa zasiela priamo na dresu:  Štátny plemenársky ústav SR,  CEHZ, Rosinská cesta 12, 010 08  Žilina

Tlačivo registrácie chovu ošípanej na súkromnú domácu spotrebu

 

Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part 1) vo vzťahu k africkému moru ošípaných

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy

 

 

OZNAMY

Informácia o úrovni vytriedenie KO za rok 2020 

Informácia o úrovni vytriedenie KO za rok 2019

Informácia o úrovni vytriedenia KO za rok 2018