Mašková - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Lučenec - verejná vyhláška

Registratúrna značka: AG2

Číslo registratúrneho záznamu: 060/2020

Dátum zvesenia: 18. 5. 2020 Zodpovedá: Správce Webu