Obsah

 Kontakt

Adresa:
Obecný úrad
Mašková 76
985 11 Halič

Tel.:
047/439 23 62

Mobil:
0911 951 775

Fax:
047/451 31 30

Email:
obec.maskova@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov (GDPR):

Ing. Jozef Nosáľ, Ul. Š Maliaka 591/3, Revúca, č. tel.: +421 904 044 360, email: ncrcra@gmail.com