Obsah

 Kontakt

Adresa:

Obec Mašková
Mašková 76
985 11  p. Halič

 

Email:
obec.maskova@gmail.com

Tel.:
047/439 23 62

Mobil:
0911 951 775

 

IČO: 00 316 229

DIČ: 20 21 237 196

IBAN: SK78 5600 0000 0060 0965 9001

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov (GDPR):

Ing. Jozef Nosáľ, Ul. Š Maliaka 591/3, Revúca, č. tel.: +421 904 044 360, email: ncrcra@gmail.com